• v případech, kdy se vám nechce trávit dlouhé měsíce před soudy
  • v případech, kdy máte zájem na trvalém a perspektivním řešení
  více
  • podporuje spolupráci a komunikaci mezi stranami konfliktu
  • orientuje se na hledání řešení, nikoli viníka
  více
  • v insolvenčním řízení
  • obchodní spory
  více
 • Co je mediace
 • Kdy je vhodná
 • Výhody mediace
 • Oblasti využití
 • Výběr mediátora
 • Jak se na mediaci připravit

Mediace neboli mediační řízení představuje vyjednávání o smírném řešení sporu za aktivní účasti třetí osoby - mediátora. Jde o zcela dobrovolný postup stran, který vychází z jejich přání ukončit spor smírným způsobem na základě oboustranně přijatelného konsenzu – tedy bez nutnosti zahájit rozhodčí nebo soudní řízení.

Jedná se přitom o neautoritativní metodu, neboť mediátor nemá ve sporu pravomoc k vydání závazného rozhodnutí ani pravomoc donucovací. Tento de facto nezávislý manažer přináší do problému náhled zvenčí.

Cílem je uzavření mediační dohody, která tvoří nový výchozí bod budoucí spolupráce znesvářených stran.

 • v případech, kdy se vám nechce trávit dlouhé měsíce před soudy
 • v případech, kdy máte zájem na trvalém a perspektivním řešení
 • v případech, kdy preferujete lidský a neformální přístup
 • v případech, kdy stojíte o zachování dobrých vztahů
 • v případech, kdy nechcete utrácet za vysoké náklady spojené se soudním řízením

Mediace není pouhým rozhovorem stran, ale procesem, na který je třeba se řádně připravit. Z tohoto důvodu je nutné věnovat přípravě i průběhu patřičný čas.

 • podporuje spolupráci a komunikaci mezi stranami konfliktu;
 • orientuje se na hledání řešení, nikoli viníka;
 • ponechává stranám konfliktu zásadní vliv na průběh mediace a výsledné řešení;
 • umožňuje kreativně hledat různé formy řešení;
 • je dobrovolná, strany mohou jednání kdykoliv přerušit, nebo ukončit;
 • uchovává soukromí stran a sdílených informací;
 • je výrazně levnější a rychlejší než soudní řízení.
 • v insolvenčním řízení
 • obchodní spory
 • spory ze spotřebitelských smluv
 • pracovněprávní spory
 • spory vzešlé z nájemních vztahů
 • spory rodinné, včetně těch týkajících se vypořádání zaniklého společného jmění manželů, výchovy a výživy nezletilých dětí, styku rodičů, prarodičů, vypořádání dědictví
Read More

Jsme zapsanými mediátory, oprávněnými k výkonu tohoto povolání na základě zápisu do seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR, které nad námi vykonává dohledovou čin-nost. Naše práce se řídí právní úpravou vztahující se na zapsané mediátory i etickým kodexem, vycházejícím z evropských mediačních standardů.[1]

Read More

Odpovězte si zejména na následující otázky:

 1. Jaká jsou relevantní fakta případu?
 2. Jaké jsou problematické body, na kterých se strany neshodnou?
 3. Jaké jsou skutečné zájmy?
 4. Budou všechny osoby, které jsou pro spor důležité, při mediaci přítomné?
 5. Jaká jsou rizika v případě, že se strany nedohodnou?
 6. Jaké budou náklady, pokud se budete muset soudit?
 7. Za jakých okolností byste byli ochotní se skutečně dohodnout?