Mediace ve spotřebitelských sporech

Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, ale i jiné spory, které vznikají z právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli.

Hodnota spotřebitelských sporů bývá většinou natolik nízká, že se soudní řízení jeví jako neúměrné. Není však třeba rezignovat na svá práva. Mediace prostřednictvím zapsaného mediátora je celosvětově považována za rychlý a efektivní způsob řešení nároků spotřebitele. Jedná se o alternativu ke klasické soudní cestě, která je obvykle dlouhá a nákladná.

Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany, a to zapsaného mediátora. Mediace může být zahájena, i pokud již byl podán podnět, soudní žaloba, nebo jiný zákonný prostředek k uplatnění práv v téže věci.

Kromě všech výhod zmíněných v části Výhody mediace je dalším přínosem pro podnikatele, že dobrovolná účast v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může napomoci jeho zviditelnění na trhu a posílení jeho dobrého jména i pozice na trhu – pokud se k tomuto preferovanému způsobu řešení nedorozumění se zákazníky dobrovolně veřejně přihlásí. Když tedy postaví svou reklamu na upřednostňování mediačního řešení.