Mediace ve sporech rodinných, včetně těch týkajících se vypořádání zaniklého společného jmění manželů, výchovy a výživy nezletilých dětí, styku rodičů, prarodičů, vypořádání dědictví

Některé z důvodů, proč zvolit při řešení rodinných konflitků mediaci, již byly zmíněny.

Zapsaný mediátor pomáhá řešit stávající nevyhovující situaci v oblasti rodinných a občanskoprávních sporů. Zaměřuje se především na problematiku uspořádání vztahů rodičů a nezletilých dětí ve složitých situacích, spojených s rozpadem rodiny. Případy, které se zde řeší nejčastěji, se týkají předrozvodové, rozvodové a porozvodové problematiky, úpravy kontaktů rodičů s nezletilými dětmi, sporů o výživném či mezigeneračních sporů. Mediace je zde v mnoha případech jediným způsobem, jak přispět ke zlepšení či znovuvytvoření komunikace mezi znesvářenými stranami.

Rodinnou mediací lze rychle a efektivně řešit důležité otázky před rozvodem, během rozvodu i po rozvodu manželů, a to zejména u:

  • Majetkového uspořádání
  • Výchovy a výživy nezletilých dětí do a po rozvodu
  • Úpravy rodičovské odpovědnosti
  • Styku rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi
  • Výživy pro nezletilé i zletilé děti
  • Výživného pro manžela či manželku
  • Poskytování peněžních a jiných prostředků na vedení společné domácnosti
  • Řešení výchovných problémů
  • Řešení dědických sporů
  • Zanedbávání péče o nezletilé.