Mediace v obchodních sporech

Obchodní mediace může v mnoha případech urovnat spory mezi podnikateli při zachování vzájemných obchodních vztahů. Mediace je procesem samotných stran. Mediační proces reflektuje zájmy a potřeby podnikatelů samotných, nabízí tak mnohem širší pohled na věc.

Největší procento tvoří spory mezi podnikateli ze smluv o dílo či rámcových kupních smluv o dodávkách zboží. Výjimkou nejsou také spory mezi společníky obchodních společností.

Mediace je oproti soudnímu řízení o více než 60 % levnější. Už samotná skutečnost, že strany nehradí dva advokáty a soudní poplatky, ale jen jednoho mediátora, je výraznou úsporou. Mediace také představuje úsporu času - a čas jsou peníze. Mediace je rovněž komplexní řešení vztahů, a tedy nevznikají náklady za nové spory.

Proč se tedy několik let soudit, platit soudní poplatky a drahé advokáty, když výsledek je nejistý? Mediace je výrazná finanční úspora už z toho prostého důvodu, že stranám poskytuje pomoc a služby jen jedna osoba – zapsaný mediátor.

Ten napomáhá k vytvoření mediační dohody formou narovnání. Její předložení soudu v rámci smírčího řízení představuje další úsporu peněz oproti jiným způsobům získání exekučního titulu.