Kdy je tedy mediace vhodná?

  • v případech, kdy se vám nechce trávit dlouhé měsíce před soudy
  • v případech, kdy máte zájem na trvalém a perspektivním řešení
  • v případech, kdy preferujete lidský a neformální přístup
  • v případech, kdy stojíte o zachování dobrých vztahů
  • v případech, kdy nechcete utrácet za vysoké náklady spojené se soudním řízením

Mediace není pouhým rozhovorem stran, ale procesem, na který je třeba se řádně připravit. Z tohoto důvodu je nutné věnovat přípravě i průběhu patřičný čas.